Oefen invloed uit op de wet kwaliteitsborging!

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat regelen dat professionals bij oplevering twee dossiers moeten bijhouden. Dat is in ieder geval een dossier van de klus die je aan de consument moet overhandigen. Dit dossier bevat relevante informatie over het gerealiseerde werk en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud.

Met het privaatrechtelijk Consumentendossier toont de professional aan dat hij of zij heeft gerealiseerd wat is afgesproken en dat goed en deugdelijk werk is geleverd. Ook neemt hij of zij de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud op in het dossier. Over het tweede publiekrechtelijk dossier bevoegd gezag worden in het Bouwbesluit nadere regels opgenomen.

Reageer op de richtlijn

Het Ministerie van BZK heeft NEN gevraagd een richtlijn te ontwerpen waarin staat omschreven waar het consumentendossier aan moet voldoen. NEN stelde inmiddels met marktpartijen en consumentenorganisaties een naar eigen zeggen evenwichtige richtlijn op. Nu is het woord aan de vakmensen, via een openbare consultatieronde. Van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020 kan iedereen de richtlijn NPR 8092 inzien en van commentaar voorzien. Ook zijn er twee korte animaties gemaakt om de functie van het consumentendossier toe te lichten: een animatie vanuit het perspectief van de professional en een animatie vanuit het perspectief van de consument.
Reageren? Surf naar www.normontwerpen.nen.nl

Lees het laatste nieuws omtrent klussenondernemen, verbouwen en materialen en gereedschap bij Klusvisie.nl.