VVVF lanceert animatie voor schoonmaken kwast en roller

De VVVF heeft een animatie laten maken om consumenten te informeren wat ze na een verfklus kunnen doen met de kwast of roller. Er was al een folder met de verschillende stappen, maar om een groter publiek te bereiken heeft de VVVF het initiatief genomen voor deze animatie. De animatie wordt in verschillende talen door heel Europa uitgerold.
VVVF lanceert animatie voor schoonmaken kwast en roller

“Wat doe je eigenlijk met de kwast of roller als je klaar bent? Ga milieubewust om met de verf, en spoel de kwast of roller niet schoon onder de kraan!” Na een korte introductie opent de animatie met de hoofdvraag: Wat moet je dan wel doen? In ruim een minuut vertellen de hoofdpersonen stapsgewijs wat je kunt doen met de kwast en roller na een verfklus. De heldere stappen, tezamen met de frisse opzet maken de animatie breed toegankelijk en plezierig om te volgen. De Nederlandse versie is te vinden op de website van VVVF en staat op YouTube.

Europabrede campagne VVVF

De VVVF heeft deze instructieve video gedeeld met de Europese koepelorganisatie CEPE. Vanuit Brussel verspreidt CEPE de Engelstalige versie onder Europarlementariërs, leden van de Europese Commissie, en andere relaties in Brussel. Verschillende zusterorganisaties van de VVVF delen de animatie, meestal in de eigen taal, in hun land, te weten: België, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Griekenland, Polen en Zweden. Het is de verwachting dat meer landen aanhaken.

Online informatie

Voor consumenten, en wellicht ook zelfstandige schilders, is het niet altijd duidelijk wat ze met de gebruikte kwast en roller moeten doen na een verfklus. Kan de kwast na een paar dagen weer worden gebruikt? En wat als de klus klaar is? De animatie beantwoordt deze vragen en zal volop te zien zijn op de sociale media-kanalen en/of websites.