Verplichting ledverlichting per 1 juli 2020

Verwissel je regelmatig een lampje in kantoren? Weet dan dat publieke dienstverleners vanaf 1 juli 2020 door een aangenomen motie in de Tweede Kamer verplicht zijn alleen ledverlichting te gebruiken.
Verplichting ledverlichting per 1 juli 2020| KlusVisie

Deze verplichting moet zo’n 0,9 megaton CO2-winst opleveren en voor een lagere energierekening zorgen. In principe mag het kabinet dit besluit naast zich neerleggen, maar de verwachting is dat de kans daarop klein is. Het idee achter de motie: de overheid geeft het goede voorbeeld. Minister Wiebes meldde de Tweede Kamer dat tl-verlichting vanaf 1 september 2021 uitgefaseerd wordt.

Alles over het nieuwste materiaal en gereedschap lees je bij Klusvisie.