Valt het kluswerk te zwaar? Word WoonKeuradviseur

Nederlanders worden steeds ouder. En ze blijven langer in de eigen huis wonen. Maar veel woningen zijn voor hen niet meer geschikt. Zonder overbodige investeringen kunnen deze mensen langer zelfstandig wonen. De WoonKeuradviseur van WoonKeur en SKW Certificatie kan de schakel zijn tussen bewoner, eigenaar en overheid. 
Valt het kluswerk te zwaar? Word WoonKeuradviseur| KlusVisie

De WoonKeuradviseur werkt met de criteria van het Handboek WoonKeur Bestaande Woningen en helpt met bewuste keuzes om middelen gericht in te zetten. De eerste adviseurs zijn reeds actief. De adviseur spant zich in om de bewoners en particuliere eigenaren bewuster met hun woning en verbouwingen om te gaan. De inzet is een oplossing omdat gemeenten over steeds minder middelen beschikken. Ze vaak ook niet weten hoe de woningvoorraad er bij staat, aldus SKW Certificatie.

Iedereen kan WoonKeuradviseur worden

De adviseur legt de bevindingen vast in een rapportage die gecontroleerd wordt door SKW Certificatie. Dat geeft inzicht in hoeverre een woning geschikt is en wat eventuele problemen zijn. Iedereen kan het worden, zolang aan de eisen wordt voldaan. De cursus bestaat uit drie lesdagen, een examendag, een terugkomdag en periodieke opfriscursussen.

Meer informatie: www.skw-certificatie.nl

KlusVisie.nl biedt actualiteit voor professionals uit de klussen- en onderhoudsbranche. De rubriek Klussen biedt klustips, nieuws over klussen en nog veel meer.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

KlusVisie nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief

Delen