‘Tekort vakmensen wordt steeds groter probleem’

ING-onderzoekers namen de (ver)bouw onder de loep en zij zien dat het tekort aan vakmensen een steeds groter probleem wordt. Ook zien ze een toename in het aantal bouwvergunningen en verwachten herstel van investeringen in bedrijfspanden. De winstmarges staan wel tijdelijk onder druk door de prijsstijgingen van bouwmaterialen. Het beperkte aanbod van een aantal bouwmaterialen leidt nog maar bij een beperkt aantal aannemers tot problemen.
‘Tekort vakmensen wordt steeds groter probleem’| KlusVisie

Het tekort aan vakmensen lijkt een groter probleem te worden dan bijvoorbeeld het materiaaltekort. In vergelijking met 2018 lijkt het materiaaltekort vooralsnog beperkt. In mei 2020 gaven 20 procent van de bouwbedrijven aan dat zij belemmerd werden in hun bouwproces doordat bouwmaterialen niet beschikbaar waren of niet op tijd werden geleverd. Bouwbedrijven plannen wel om de prijsverhogingen door te gaan berekenen. Het tekort aan personeel is momenteel een groter probleem dan schaarste en stijgende prijzen. 13 procent van de bedrijven gaf aan hierdoor niet alle werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Sanitair stijgt in prijs

Ook de installateurs hebben last van prijsstijgingen en beperkte en vertraagde leveringen, zo geeft Techniek Nederland aan. Bijna 400 leden van Techniek Nederland reageerden op een oproep om mee te doen aan de de Quick Scan Prijsstijgingen. Bijna alle installateurs die aan deze scan meededen, zien dat de installatiematerialen duurder zijn geworden. Het gaat onder meer om kabels, schakelaars en leidingen. Ook sanitair, airco’s en cv-ketels stijgen in prijs.

Omzetmaker ondanks tekort aan vakmensen

Uit de meest actuele conjunctuurmeter van Hibin blijkt dat de woningbouw verreweg de grootste omzetmaker is in de bouwmaterialenhandel. Renovatie en onderhoud waren in de laatste vier metingen gemiddeld goed voor 54 procent van de omzet. Dit aandeel daalt naar 47 procent. Het percentage woningbouw (+interieur/keukens/badkamers) omvat 71 procent van de omzet (najaar 2020: 73 procent). Het aandeel utiliteitsbouw steeg licht van 14 procent naar 15 procent van het totaal.

KlusVisie.nl biedt actualiteit voor professionals uit de klussen- en onderhoudsbranche. De rubriek Klussen biedt klustips, nieuws over klussen en nog veel meer.