Woningmarktprognose 2021: prijzen stijgen eerst, daarna daling

Na een pittig jaar schijnen de onderzoekers van de grootbanken hun licht op wat ons te wachten staat in hun woningmarktprognose voor 2021. Volgens de economen van ABN Amro zal in 2021 en 2022 het reëel besteedbaar inkomen dalen. De oorzaak: vooral een hogere werkloosheid. Deze werkloosheid krijgt ook invloed op de inkomens. Want wie weer werk vindt, zal doorgaans minder verdienen dan in de vorige baan voor de werkloosheid.
Woningmarktprognose 2021: prijzen stijgen eerst, daarna daling| KlusVisie
Woningmarktprognose 2021: prijzen stijgen eerst, daarna daling| KlusVisie

De glazenbolkijkers van de Rabo zien in hun woningmarktprognose voor 2021 dat de Nederlandse economie veerkrachtiger blijkt dan eerder gedacht. Het herstel in de zomer was sterk en de stijging van de werkloosheid valt mee. En hoewel de tweede coronagolf en bijbehorende maatregelen de economie weer schaden, is de klap daarvan waarschijnlijk kleiner dan bij de eerste golf, aldus de onderzoekers. De bouwproductie zal in 2021 afnemen. En de huizenprijzen blijven stijgen, zij het iets minder hard dan in 2020. De woningprijzen bereiken in het eerste kwartaal van 2021 een piek. Hierna volgt een prijsdaling die ook begin 2022 nog voortduurt. Over het hele jaar genomen liggen de woningprijzen in 2021 gemiddeld 0,5 procent lager dan in 2020. Het verwachte prijsverschil in december 2021 zal vergeleken met december 2020 op een gemiddelde daling van zo’n 5 procent neerkomen, aldus de Rabobank. Wel zijn de onzekerheden op de woningmarkt door de coronacrisis groter dan anders. Tot slot worden grotere huizen populairder, maar van een trek uit de stad lijkt ondanks corona (nog) geen sprake.

Invloed vrijstelling overdrachtsbelasting

ING Economisch Bureau verwacht een daling van het aantal woningverkopen omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen. De vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt onder de 35 jaar en de verhoging naar 8 procent voor woningbeleggers hebben volgend jaar effect op de woningprijzen. Starters zullen meer bieden door de financiële meevaller, wat de prijzen opdrijft.


Renteontwikkeling in woningmarktprognose 2021

De ontwikkelingen van de rentes zullen de betaalbaarheid van koopwoningen in 2021 beperkt beïnvloeden. ING denkt dat de lange rente – de tienjaarse kapitaalmarktrente – volgend jaar licht toeneemt. Een rentestijging vertaalt zich mogelijk in iets hogere hypotheeklasten.

KlusVisie.nl biedt actualiteit voor professionals uit de klussen- en onderhoudsbranche. De rubriek Klussen biedt klustips, nieuws over klussen en nog veel meer.