Structureel minder winterwerkloosheid in onderhoudsbranche

Van oudsher worstelt de schilders- en onderhoudsbranche met winterwerkloosheid. Deze seizoensgebonden uitval blijkt nu structureel af te nemen. Daar waar de sector in de periode oktober 2015-maart 2016 nog een ‘winter-uitstroom’ van 14 procent had, is deze afgenomen naar slechts 3 procent in de afgelopen winterperiode. Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op het imago van de bedrijfstak voor nieuwe instromers.
Structureel minder winterwerkloosheid in onderhoudsbranche| KlusVisie

Deze structurele afname van winterwerkloosheid mag een doorbraak genoemd worden. Het beroep van schilder werd ‘vroeger’ altijd gezien als een seizoensbaan van acht maanden. In de winter, toen er nog echte winters waren, werd meer dan de helft van de medewerkers noodgedwongen ontslagen omdat er te weinig werk was. Vaak werden die medewerkers drie tot vier maanden later weer in dienst genomen. Jonge instromers zagen het vanwege deze onzekerheid steeds minder zitten om in de deze branche aan de slag te gaan of aan het werk te blijven. De uitstroom was groot.

Financiële regelingen winterwerkloosheid

Werkgevers hebben er altijd veel aan gedaan om deze vakkrachten binnen te houden, ook in de winter. Er werden regelingen opgetuigd zoals een financiële tegemoetkoming vanuit A&O-services ‘premie per man per dag’. Maar ook richting opdrachtgevers werden initiatieven ondernomen om hen aan te sporen ook in de wintermaanden onderhoudswerk uit te laten voeren. Voorbeelden daarvan zijn Knap Werk, 365+ Onderhoud, de Winterschilder en de lobby voor de verlaging van het btw-tarief.

Al deze inspanningen, met daarnaast de verbetering van de winterverven en het afschermmateriaal én de zachtere winters, hebben ertoe bijgedragen dat de winteruitstroom structureel verlaagd is. Dat blijkt uit een vergelijking van het aantal arbeidsverhoudingen in oktober van het ene jaar en maart van het jaar daarop:

  • 14% in 2015-2016
  • 11% in 2016-2017
  • 7% in 2017-2018
  • 5% in 2018-2019
  • 7% in 2019-2020
  • 3% in 2020-2021

Project Imago

Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad is dit geweldig nieuws. Maar er is nog een groot gat te dichten. De nieuwe toekomstbestendige cao SAVG is een eerste stap. Daarnaast wil OnderhoudNL de komende jaren extra glans geven aan het imago van de bedrijfstak. Wat is er voor nodig om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers? Hoe vergroot je de herkenbaarheid bij opdrachtgevers? De werkgroep Imago van OnderhoudNL voert momenteel een inventarisatie uit onder de leden.