Renovatiemanifest: pak lappendeken subsidies aan

Het is tijd voor een ambitieus nationaal uitvoeringsprogramma om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Die oproep doet een coalitie van marktpartijen en belangenbehartigers aan de politiek en het komende kabinet. Zij hebben het Renovatiemanifest opgesteld, een tienpuntenplan vol concrete aanbevelingen.
Renovatiemanifest: pak lappendeken subsidies aan| KlusVisie
Renovatiemanifest: pak lappendeken subsidies aan| KlusVisie

Het Renovatiemanifest is ondertekend door NOA, Energie-Nederland, Milieudefensie, NVM, NVTB, OnderhoudNL, Stroomversnelling, Venin, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, De Woonbond en NRP. De initiatiefnemers pleiten voor een meerjarig, landelijk uitvoeringsprogramma dat loopt tot 2050. “Kies voor een grote eerste stap en zet in op energiebesparing door isoleren en rendabele vormen van decentrale opwekking”, aldus het manifest. Voor investeringen die samenhangen met verduurzaming en tot hogere woonlasten gaan leiden, moeten aanvullende financiële middelen beschikbaar zijn, zo vinden de initiatiefnemers: “Zorg dat middelen die nu worden ingezet, zoals ISDE of extra teruggave energiebelasting, samenkomen in één overzichtelijk ondersteuningsinstrument, zodat er een einde komt aan de lappendeken van subsidiemogelijkheden.”

KlusVisie.nl biedt actualiteit voor professionals uit de klussen- en onderhoudsbranche. De rubriek Klussen biedt klustips, nieuws over klussen en nog veel meer.