Raming BouwKennis: 71.500 nieuwbouwwoningen in 2021

In 2021 worden naar verwachting 71.500 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De komende jaren wordt een verdere toename van het aantal opgeleverde woningen verwacht. Voor de woningbouw staan de seinen namelijk op groen: de vergunningverlening stijgt, het aantal verkochte nieuwe woningen neemt toe en het overheidsbeleid is gericht op het opvoeren van de nieuwbouw. Dit blijkt uit de meest recente nieuwbouwramingen van BouwKennis.
Raming BouwKennis: 71.500 nieuwbouwwoningen in 2021 | KlusVisie

In 2020 daalde de productie van nieuwbouwwoningen nog van 70.700 naar 69.300 woningen. Deze afname kwam vooral door uitstel en afstel van projecten die laat in het proces niet aan de stikstof- en/of PFAS-eisen bleken te voldoen of op verkeerde gronde een milieuvergunning hadden gekregen. Nadat de belangrijkste hobbels in de vergunningverlening waren verholpen, is de vergunningverlening in november 2019 met meer dan een kwart gegroeid, tot ruim 74.000 stuks. Dat biedt een solide voedingsboden om de nieuwbouw de komende jaren verder te laten groeien. BouwKennis gaat ervan uit dat er in 2021 circa 71.500 woningen zullen worden opgeleverd, dit zal in 2022 toenemen tot 74.000 stuks.

Vooral meer nieuwbouwwoningen van projectontwikkelaars

De groei van de woningnieuwbouw wordt voornamelijk gerealiseerd door bouwers voor de markt, corporaties doen in 2022 een pas op de plaats. Momenteel zwakt hier de vergunningverlening af, wat mogelijk mede-veroorzaakt wordt door de trage kabinetsformatie. De impact van Rijksbeleid op de corporatiesector is groot, het lijkt erop dat veel corporaties ervoor kiezen de nieuwe beleidslijnen af te wachten in plaats van projecten in uitvoering te nemen. De bouw door particulieren zelf (eigenbouw) stabiliseert de komende jaren.

Appartementenbouw blijft populair

Het aandeel meergezinswoningen in de woningbouw heeft de afgelopen jaren een prominente plek ingenomen. Het ontwikkelen van appartementen is populair, vooral ingegeven door het overheidsbeleid dat gericht is op binnenstedelijke bouw. Het aantal hoogbouwplannen in de grotere gemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. De appartemententrend sijpelt ook door naar middelgrote steden. Daardoor zal het aandeel van meergezinswoningen in de woningbouw in de komende jaren volgens BouwKennis rond of iets boven de de 40 procent uit gaan komen.

KlusVisie.nl biedt actualiteit voor professionals uit de klussen- en onderhoudsbranche. De rubriek Klussen biedt klustips, nieuws over klussen en nog veel meer.