Milieuprestaties bouw worden aangescherpt

Wie regelmatig complete woningen bouwt, moet weten dat de overheid het plan heeft om de milieuprestaties aan te scherpen. De MPG-norm is nu 1 en moet vanaf 1 januari 2021 0,8 zijn. De ambitie: 0,5 in 2030.
Milieuprestaties bouw worden aangescherpt| KlusVisie
Milieuprestaties bouw worden aangescherpt| KlusVisie

Dit staat in een wijzigingsvoorstel van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Bouwpartijen vinden de aanscherping een goed plan, maar vrezen wel dat de kosten van het bouwen zullen stijgen. Niet alleen de bouwmaterialen kunnen duurder uitpakken. Ook het hele bouwproces wordt complexer, denk aan de mogelijkheid tot demontage, hergebruik en levensduur. Nog een bron van zorg: de waardering van biobased bouwproducten. Vaak gaat het om relatief kleine producenten die moeite hebben om de levenscyclusanalyse (LCA) van hun producten te financieren.