Hoe gaat het met de collega’s?

Hoe ervaren kluscollega’s en de voormannen van de belangenorganisaties de huidige coronacrisis die de economie inmiddels stevig raakt? KlusVisie maakt vanuit huis een telefonisch rondje.
Hoe gaat het met de collega’s?| KlusVisie

Dennis Kosten van de VLOK heeft veel contact met de leden. Hij ontving nog geen berichten van leden die worden geconfronteerd met geannuleerde opdrachten. Kosten: “De meeste klanten zijn nu thuis, met of zonder kinderen. Eventuele overlast valt prima te organiseren, zo hoor ik van een aantal leden. Een paar leden met woningbouwcorporaties als klanten hebben voor de zekerheid onder meer een voorraadje verf, kitten en bouwmaterialen opgebouwd. Want het kan zijn dat op termijn een afnemende aanvoer de voorraadpositie van de handel kan aantasten. Veel VLOK-leden hebben me laten weten dat ze met hun financiële buffers een paar maanden zonder inkomsten kunnen opvangen. Tot nu toe maken weinig leden gebruik van de BBZ-regeling.”

Uitstel onderhoud

Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw ervaart een relatieve rust onder de leden. Ook bij het initiatief AOV Bouw van Zelfstandigen Bouw – dat inmiddels zo’n 1600 deelnemers telt – zijn geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden. Charles Verhoef: “Ik constateer dat het aantal ziekmeldingen niet groter is dan gebruikelijk.”
Hij sprak ook leden die geconfronteerd worden met uitstel van opdrachten door particulieren: “Ik kreeg net een belletje van een schilder die vertelde dat hij door een particuliere opdrachtgever vanwege het coronavirus pas later welkom kan worden geheten.” Verhoef signaleert dat woningcorporaties en particulieren onderhoud gaan uitstellen: “Daar wordt een beperkt deel van de leden van Zelfstandigen Bouw door geraakt.” Onderhoud NL constateert dit ook en stelde een brandbrief op waarin zij woningcorporaties oproept om het mutatieonderhoud en de planmatige en dagelijkse klussen niet geheel of deels stil te leggen. Dit zien de corporatie als maatregel om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Onderhoud NL is het met deze maatregel oneens omdat “gegarandeerd kan worden om volgens de geldende overheidsrichtlijnen te werken”.

Te weinig buffer

Charles Verhoef constateert dat deze crisis wederom helaas aantoont dat een deel van de ondernemers – van zelfstandigen tot grootbedrijf – te weinig financiële reserve aanhoudt. De overheid moet wat hem betreft het aanleggen van een financiële reserve fiscaal stimuleren. Ook opdrachtgevers dienen naar de mening van Verhoef financieel bij te dragen aan het opbouwen van een financiële buffer.

Een stapje harder lopen

Kluscollega Barry de Vreede ervaart dat bij de nu lopende klussen alleen 65-plussers niet willen dat hij over de vloer komt. Barry ziet dat de aanvoer van grote verbouwingen voor het najaar stilvalt. Er staan wel genoeg kleinere klussen op de rol voor de tweede helft van 2020. Barry: “Dus zal dit jaar meer lijken op de jaren van de kredietcrisis. We moeten een stapje harder lopen. Want meer kleine werken betekent meer omzet maar een lager nettoresultaat. We kunnen het wel uitzingen. Wat deze crisis duidelijk maakt: hoe kwetsbaar we zijn, zowel als eenpitters als samenleving. We worden keihard wakker geschud. Dit moet gevolgen hebben. Ik ben een voorstander van de instelling van een werkverletfonds voor zelfstandigen. En ik hoop dat partijen dit keer zorgen dat de bouw niet stilvalt. Want de kredietcrisis van destijds veroorzaakte de woningschaarste van nu. Ik verwacht ook dat meer bedrijven dichter bij huis gaan produceren. Want deze crisis laat met onder meer de schaarste aan mondkapjes zien hoe we zomaar tegen tekorten kunnen oplopen. Dichtbij produceren kan voor een goede prijs, zo bewijst een Nederlands bedrijf als Ubbink, zo heb ik zelf kunnen ervaren.”

Voorraad aanleggen

Bronnen in de markt die liever anoniem blijven, verwachten de komende maanden geen schaarste aan bouwmaterialen. Aangegeven wordt dat aannemers en vastgoedbedrijven die grote verbouwingen in bestaande panden uitvoeren, een voorraadje bouwmaterialen aanleggen. Want je weet maar nooit. Overigens zijn er ook marktkenners die vermoeden dat onder meer de aanvoer van stucgips en tegels uit Zuid-Europa zouden kunnen afnemen. Wellicht dat grote tegelproducenten in landen als Turkije eventuele tekorten kunnen opvangen.
Wat in ieder geval zeker een trend is: meer vakmensen willen bij klanten 30 procent van de aanneemsom vooruit betaald hebben. Wat opviel bij een bezoek aan een grote bouwmarkt: particulieren kopen vooral veel verf, behang en laminaat. Het kan dus gebeuren dat particulieren dit soort klussen dit jaar minder vaak uitbesteden.